Buradasınız : Akademik / Ders İçerikleri / 1. Sınıf
Türkçe
English
Perşembe, 24.05.2018

Ders İçerikleri - 1. Sınıf

1. SINIF 1. DÖNEM

COĞ-101 COĞRAFYA’YA GİRİŞ -I-

Coğrafya biliminin temel kavramları, tarih boyunca coğrafyanın gelişimi, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, coğrafya biliminin bölümleri.

COĞ-103 JEOMORFOLOJİ -I-

Jeomorfolojinin temel kavramları, diğer bilimlerle olan ilişkisi, yer kabuğu hareketleri, yer kabuğunun özellikleri, orojenik ve epirojenik hareketler.

COĞ-105 KLİMATOLOJİ -I-

Klimatolojinin konusu, amacı, diğer bilimlerle ilişkisi, atmosfer, atmosfer gazları, sıcaklık, atmosfer basıncı ve rüzgârlar.

COĞ-107 KARTOGRAFYA -I-

Genel harita bilgisi ve harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, temel harita (topografik harita) bilgisi, ölçekler, harita üzerinde ölçümler, haritalara ilişkin genel hususlar.

COĞ-109 NÜFUS COĞRAFYASI

Nüfus coğrafyasının genel ilkeleri, nüfus politikaları ve nüfus teorileri, nüfus artışı ve sonuçları, nüfusun dünya üzerindeki dağılışı.

COĞ-111 EKONOMİK COĞRAFYA -I-

Ekonomik coğrafyanın genel kavramları ve diğer alanlarla ilişkileri, tarım, hayvancılık, ormanlardan yararlanma, balıkçılık.

1. SINIF 2. DÖNEM

COĞ-102 COĞRAFYA’YA GİRİŞ -II-

Kartografya ve harita bilgisi, yüzey şekilleri, iklim, hidrografya, toprak ve vejetasyon coğrafyası.

COĞ-104 JEOMORFOLOJİ -II-

Volkanik, tortul ve metamorfik kayaçların oluşumu ve bileşimleri, akarsu şekilleri, karst jeomorfolojisi, kurak ve yarı kurak bölgeler jeomorfolojisi.

COĞ-106 KLİMATOLOJİ -II-

Atmosferdeki su buharı, yoğunlaşmanın nedenleri ve tipleri, sis ve pus olayı, bulutluluk, yağışlar, yağış çeşitleri, hava kütleleri, cepheler, yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri.

COĞ-108 KARTOGRAFYA -II-

Evren ve gök cisimleri, dünyanın şekli ve boyutları, paralel ve meridyen sistemleri, dünyanın hareketleri ve sonuçları.

COĞ-110 KIR YERLEŞMELERİ

Kırsal yerleşmeler ve ekonomik özellikleri, kırsal yerleşimlerin planlanması ve geleceği, kırsal yerleşme tipleri ve dağılışları.

COĞ-112 EKONOMİK COĞRAFYA -II-

Enerji, madencilik, sanayi ve hizmet alanları, küreselleşmeye bağlı olarak ekonomik bağımlılık ve küresel ekonomik ögeler.

COĞ-114 KÜLTÜREL COĞRAFYA

Kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel peyzaj, kültürel coğrafi geçmiş, kültür bölgeleri.